Általános szerződési feltételek

- a QUICK szolgáltatás felhasználói részére -

utolsó frissítés: 2020-02-06

1. Bevezető

 

Köszönjük, hogy az R!PORT QUICK szolgáltatást (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) választotta! Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk felhasználóink elégedettsége, kényelme és ami a legfontosabb, adatainak biztonsága. Ehhez azonban fontos, hogy Szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09-982509, adószám: 23878149-2-41, képviseli: Kristó Zoltán, a továbbiakban: “Szolgáltató”).

2. A Szolgáltatás ismertetése

A Szolgáltatás a www.quick.riport.co.hu / app.quick.riport.co.hu weboldalon keresztül érhető el. Azért hoztuk létre a QUICK szolgáltatást, hogy ezzel is megkönnyítsük a kis- és középvállalkozások életét, csökkentsük az adminisztratív terheket és könnyen áttekinthetővé tegyük a vállalkozás költségeit. A Szolgáltatással egy vállalkozás a beérkező számlái alapján akár valós időben is nyomonkövetheti kiadásait, azok státuszát, típus szerinti megoszlását, partnereit, kifizetéseit.

A Szolgáltatás az alábbi funkciókkal rendelkezik:

 • Költségkategóriák és kulcsszavak kezelése

 • Idősoros dashboard a költségekkel

 • Számlakeresési funkciók

 • Kintlévőségek és havi költségbontás

 • Utalási csomagok kezelése

 • OCR (optikai karakterfelismerés)

 • Korlátozott vagy korlátlan számlakép feltöltési lehetőség (kvikk) és adatrögzítési asszisztens (autoscan)

 • Bérköltségek rögzítése

 • Könyvelési csomag letöltési lehetőség

 • Korlátlan cég és felhasználók

 • Likviditás elemző

 • Szállítók értesítése utalási csomagról

 • Jogosultság kiosztásas harmadik személyeknek

 • Felhasználói fiók összekötés Számlázz.hu / Billingo API-n keresztül

 • Chat asszisztens 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti funkciók igénybevétele és egyes jogosultsági szintek a előfizetés típusonként eltérhetnek, melyre az alábbiakban térünk ki.

 

3. A Szolgáltatás igénybevétele

 

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz és bizonyos esetekben díjfizetéshez kötött. A díjfizetés módjára és részleteire az alábbiakban térünk ki.

 

A regisztrációhoz a felhasználónak (a továbbiakban: “Felhasználó”) meg kell adnia e-mail címét, valamint egy jelszót kell beállítania. Az adatok megadását követően, valamint a jelen általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztatónk elfogadására szolgáló jelölőnégyzet bepipálását, és a “Regisztrálok” gombra kattintást követően a rendszer létrehozza a Felhasználó saját felhasználói fiókját és a Felhasználó által megadott cégnév alapján egy, a Felhasználó részére dedikált e–mail címet (a továbbiakban: “Dedikált Cím”), melyre későbbiekben a számlákat szállítói megküldhetik. Fontos, hogy a regisztrációval a Felhasználó azt is kijelenti, hogy ezen cég vonatkozásában rendelkezik megfelelő jogosultsággal a fiók létrehozásához, valamint azt is, hogy ebben az esetben jelen általános szerződési feltételeket a regisztrált cég is magára nézve kötelezőnek ismeri el.Ezt követően van lehetősége a Felhasználónak, hogy  megadja a regisztrálni kívánt vállalkozása nevét, vállalkozási illetve cégformáját és azt az iparágat, melyen belül a vállalkozás tevékenykedik.

 

Fontos, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott adataira – különösen jelszavára – vigyázzon. Ezen adatok védelme nem kizárólag a Szolgáltató felelőssége, hanem a Felhasználóé is, amelyek Felhasználó által történő elvesztéséért vagy illetéktelenek által történő hozzáféréséért nem vállalunk felelősséget. A regisztrációt követően a Felhasználó kötelessége felénk jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.

 

Ahhoz, hogy a Felhasználónak a Szolgáltatást biztosítani tudjuk, szükségünk van a Felhasználótól bizonyos hozzájárulásokra. Ilyen hozzájárulás például a Felhasználó által feltöltött adatok sokszorosításához való hozzájárulás, ami azért szükséges, hogy ezen adatokat a szervereinken biztonságosan tudjuk tárolni. Szükségünk van továbbá a hozzájárulására ahhoz is, hogy a feltöltött vagy más módon rendelkezésünkre bocsátott adatokat – a Szolgáltatás nyújtása érdekében és csak az ehhez szükséges mértékben – módosítsuk, például azért, hogy a feltöltött adat formátuma a rendszerünkbe illeszkedjen.

 

A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó visszavonhatóan, nem kizárólagosan, nem továbbadhatóan és kizárólag a Szolgáltatás biztosításához szükséges mértékben és célból megadja ezeket a jogosultságokat számunkra, amely hozzájárulás a Felhasználó fiókjának bármely okból törlésével szűnik meg.

 

Fontos, hogy Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált és aki érdekében a Szolgáltatást igénybe vette. 

 

4. A Szolgáltatás használata, funkciói

 

A Felhasználó csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatást. 

 

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

 

A Szolgáltatás bizonyos esetekben megjeleníthet olyan tartalmakat is amelyek nem a Szolgáltató tulajdonában állnak. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy jogszabálysértőek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.

 

A Szolgáltatásra vonatkozó használattal kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk a Felhasználónak.

 

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó megérti és kifejezetten elfogadja, hogy azt minden esetben csak a saját felelősségére és a saját belátása szerint használja. Minden, a Szolgáltatás használatából vagy akár azzal összefüggésben a Felhasználót ért kárért – vagy nem vagyoni sérelemért – kizárjuk a saját felelősségünket.

 

A Felhasználó minden, a Szolgáltatás használata során letöltött adatot vagy fájlt saját felelősségére használja, a Szolgáltató nem felelős semmilyen letöltött adat vagy fájl hiányossága, hibája miatt, illetve nem felelős azért sem, ha az ilyen letöltött adat vagy fájl esetleg kárt tesz a Felhasználó által használt számítógépben. Különös tekintettel nem vagyunk felelőssek olyan károkért amely abból adódnak, hogy a Szolgáltatás által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elkészített különböző kimutatások, bevallások adatai valótlannak bizonyulnak, amely miatt az illetékes hatóság utólag megtérítési igénnyel lép fel a Felhasználóval szemben, tekintettel arra, hogy az megjelenített adatok minden esetben a Felhasználó által bevitt, vagy automatikusan rögzített, azonban Felhasználó által ellenőrizhető adatokon alapulnak.

 

4.1. Költségek rögzítése

 

A Szolgáltatásban a Felhasználó vállalkozásának költségei többféle módon rögzíthetőek:

a) a vállalkozás bejövő számlájának a Dedikált Címre való megküldésével; (alias email cím) 

b) az “Új számla rögzítése” gombra kattintás után a vállalkozás bejövő számlájának a rendszerbe történő feltöltésével (“behúzásával”);

c) az “Új számla rögzítése” gombra kattintás után a vállalkozás kiadásának manuális bevitelével.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a költségek fenti a) és b) pontban részletezett rögzítése esetén a Szolgáltatás jellemzően elektronikusan kiállított vagy gépi kitöltésű és pdf fájl formátumban beszkennelt számlák adatainak felismerésére és azokban található adatok feldolgozására alkalmas, a kézzel kitöltött számlákban található adatok felismerésére és kinyerésére korlátozottan nem alkalmas.

 

4.1.1. Költségek rögzítése számla dedikált Címre megküldésével illetve Szolgáltatásba feltöltéssel

4.1.1.1. Automatikusan felismerhető adatok:

 

A Szolgáltatás beépített robot asszisztense a számla fenti a) vagy b) pontban részletezett módon történő feltöltését követően a következő adatok automatikus felismerésére képes:

a)  partner neve;

b) partner bankszámlaszáma;

c)  partner adószáma;

d)  a számla kiállításának helye (Magyarország, EU illetve 3. ország);

e)  a számla sorszáma;

f)  a számlán szereplő fizetési mód (készpénz, bankkártya, átutalás, utánvét);

g)  teljesítés dátuma;

h) számla kelte;

i)  devizanem (HUF, EUR, GBP, USD, PLN);

j)  számla végösszeg;

k) ÁFA-kulcs;

l)  számla nettó összeg;

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a fenti adatok Szolgáltatás általi felismerése abban az esetben lehetséges, amennyiben az magából a feltöltött számlából kiderül, azaz az adat a számlán feltüntetésre került, a felismerési pontossággal kapcsolatban a szolgáltató minden felelősségét kizárja.

 

A fenti a), d)-l) pontok megadása kötelező ahhoz, hogy a Szolgáltatás egy adott kiadást hiánytalanul rögzítsen.

 

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás egy adott számlán szereplő adatot nem vagy nem pontosan ismer fel. A Szolgáltatás azonban képes arra, hogy amennyiben egy adat pontosságában bizonytalan, úgy a hiányzó adat vonatkozásában ajánlást adjon a Felhasználó részére, melyet – amennyiben a Szolgáltatás által felajánlott adat a számlában szereplő adattal megegyezik – a Felhasználó manuálisan kiválaszthat. Amennyiben a Szolgáltatás egy adott számlán szereplő adatot nem vagy helytelenül ismert fel, a Felhasználónak lehetősége van az adat kézi bevitelére vagy javítására.

 

A feltöltött számlából kinyert adatok pontosságáért és helyességéért, helytállóságáért nem vállalunk felelősséget, így felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatával összefüggésben bármilyen módon feltöltött számlákból megállapított adatokat minden esetben ellenőrizzék.

 

4.1.1.2. Manuális rögzíthető adatok:

 

A fenti adatok mellett, a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy adott számlában szereplő költség vonatkozásában:

a)  kiválassza, hogy annak kifizetése a vállalkozás mely “pénztárcájából” történik (bankkártyás fizetés, bankszámláról történő fizetés, házipénztárból történő fizetés vagy bármely technikai pénzeszközzel történő fizetés);

b)  kulcsszavakat adjon a költséghez;

c)  elszámolási időszakot adjon a költséghez;

d)  a számlán szereplő egyes tételeket költségtípus, bruttó összeg, ÁFA-kulcs és nettó összeg szerint külön-külön megadja;

 

Amennyiben a Felhasználó a fizetési módok közül a készpénzes vagy bankkártyás fizetési módot választotta, úgy a fenti a) pontban szereplő adat (pénztárca kiválasztása) kötelező. A költség hiánytalan rögzítéséhez a fenti d) pontban szereplő adatok megadása kötelező. Amennyiben a költséghez tartozó számlán egy tétel szerepel vagy a Felhasználó nem kívánja a több tételt taralmazó számlát tételenként részletezni, úgy a költségtípus valamint a számla végösszegének, ÁFA-kulcsának és nettó összegének megadása szükséges. A Szolgáltatás a bruttó összeg és ÁFA-kulcs megadásával a nettó értéket automatikusan kiszámítja.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a számlán több tétel szerepel, azt a Szolgáltatás nem ismeri fel automatikusan, a Szolgáltatás kizárólag a számla végösszegét, ÁFA-kulcsát és nettó értékét ismeri fel. A több tételt tartalmazó számla tételeinek külön-külön történő rögzítésére a Felhasználónak kézi bevitel útján van lehetősége.

 

4.1.2. Bejövő számla feltöltése

 

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik egy adott költségről szóló számla pdf, szkennelt vagy fotó formátumú képével de az nem került a Dedikált Címre megküldésre, a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az “új számla rögzítése” gombra kattintással ezen belül pedig “fájl kiválasztása” gomot megnyomva manuális úton vagy a számla fájl “behúzásával” a számlát a Szolgáltatásba feltöltse.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a számlán több tétel szerepel, azt a Szolgáltatás nem ismeri fel automatikusan, a Szolgáltatás kizárólag a számla végösszegét, ÁFA-kulcsát és nettó értékét ismeri fel. A több tételt tartalmazó számla tételeinek külön-külön történő rögzítésére a Felhasználónak kézi bevitel útján van lehetősége.

 

4.1.3. Költségek rögzítése kézi bevitel útján

 

Amennyiben a Felhasználó számára egy adott költséggel kapcsolatosan bármely okból nem áll rendelkezésére elektronikusan kiállított számla, illetve amennyiben kizárólag kézzel kitöltött számla, vagy egyéb dokumentum áll rendelkezésére, lehetősége van a fenti 4.1.1.1. és 4.1.1.2. pontban szereplő adatok kézi bevitele útján történő rögzítésére.

 

4.2. Irányítópult (dashboard)

 

A Felhasználó az irányítópulton a 4.1. pontban részletezett módon feltöltött számlák alapján grafikusan nyomonkövetheti költségeit kategóriák szerinti bontásban. A Felhasználó beállíthat egy adott időintervallumot, amely intervallumon belül a költségeket listázni szeretné. Ezen túlmenően a Felhasználó a beállított időintervallumon belül láthatja bejövő számláit partner, költségtípus, kulcsszó, számla sorszám, esedékesség, bruttó érték és státusz (fizetve, részben fizetve, nincs fizetve) szerinti bontásban.

 

A fentieken túlmenően a kiadások kereshetőek időintervallum szerint, partner és fizetettség státusza szerint, továbbá számla sorszám, fizetés módja, költségtípus és kulcsszavak szerint is.

 

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy számlát kijelölve úgynevezett utalási csomagot állítson össze, melyben beállíthatja, hogy egy adott számla értékéből mekkora összeget kíván megfizetni illetve azt melyik pénztárcából teszi, a fizetést mely időponttal indította, vagy kívánja indítani. 

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben egy adott költséget akár részben vagy egészben fizetettre állít, az nem jelenti a számla tényleges részbeni vagy teljes kifizetését, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatásból kifizetés nem teljesíthető, a költség státuszának beállítása csupán adminisztrációs célokat szolgál.

 

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a rendszerben kijelölt számlát – amennyiben számla ténylegesen feltöltésre került-, letöltse, illetve abból .xls formátumú könyvelési anyagot készítsen, továbbá, hogy az adott tételt törölje.       

 

4.3. Partnerek listázása

 

A Felhasználó a “Partnerek” menüpontot kiválasztva, a korábban feltöltött számlák alapján láthatja partnereit adott, a Felhasználó által beállított időintervallum szerinti, illetve partner neve, bankszámlaszáma, adószáma, összes költség és összes kintlévőség szerinti bontásban. Amennyiben a Felhasználó egy adott számlában szereplő költséget részben vagy egészben fizetettre állít, úgy az az összes kintlévőség összegében automatikusan kimutatásra kerül. A Felhasználónak lehetősége van továbbá számla feltöltése nélkül is a listába partnereket manuálisan felvenni, és a felvitt partnerei között a partner neve szerint keresni.

 

4.4. Költségtípusok, kulcsszavak

 

A Felhasználónak a “Költségtípusok” menüpont kiválasztásával, a korábban beállított költségtípus szerint is lehetősége van áttekinteni kiadásait. A költségtípus listázása adott időintervallumon belül lehetséges, valamint az egyes költségtípusok között a Felhasználó típusonként kereshet.

 

 4.5. Kifizetések

 

A Felhasználó a “Kifizetések” menüpont alatt láthatja pénztárcáit, illetve adott időintervallumon belül az egyes pénztárcákból teljesítettnek jelölt utalások számát, illetve annak részleteit. A Felhasználó manuálisan is adhat hozzá új pénztárcát felhasználói fiókjához, illetve az egyes pénztárcák között kereshet is.

 

4.6. Bérköltségek rögzítése

 

A Szolgáltatásban lehetőség van a Felhasználó vállalkozásánál esetlegesen felmerülő bérköltségek rögzítésére. A bérköltség rögzítése kétféleképpen történhet. Vagy a hagyományos úton, manuális adatbevitellel vagy automatikus úton. Kézi adatbevitel esetén a Felhasználónak meg kell adnia az adott munkavállaló nevét, adóazonosító jelét és az utalandó bért, valamint opcionálisan lehetőség van kulcsszavak megadására. Az automatikus bérköltség-rögzítés esetén az úgynevezett ’08-as jelű bevallás nyomtatvány .xml kiterjesztésű dokumentum feltöltése útján lehet a bérköltséget rögzíteni. Ebben az esetben a Szolgáltatás a bevallásból kinyeri a manuális rögzítés esetén megadható adatokat és rögzíti azokat. A ’08-as jelű bevallást a Felhasználó könyvelőtől tudja bekérni, de akár elküldedheti Dedikált Címre is.

 

4.7. Likviditás elemzés (Cashflow)

 

A Felhasználó a “Likviditás” menüpont kiválasztásával vállalkozásának fizetőképességét (likviditását) tudja rövidtávon (4 hetes illetve 30 napos időtartamra) megtervezni. A funkció felhasználja a Felhasználó részére érkezett illetve általa felvitt korábbi számlaadatokat, ezeket korosítja (fizetési esedékesség szerint rendezi) valamint a Felhasználó által manuálisan rögzítendő adatokat (pl. a kibocsátott számlák értéke, az adott időszakban várható áfa illetve egyéb adófizetési kötelezettség összege, az időszak nyitó bankszámlaegyenlege illetve egyéb kiadások, bérköltségek, a rendszerbe feltöltött fizetendő számlák) amely alapján a rendszer az adott, maximum 30 napos (4 hetes) időszakra kiszámítja – illetve tekintettel arra, hogy egyes adatok megadása a Felhasználó feladata, melyet a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni – megbecsüli, hogy a Felhasználó vállalkozása milyen arányú fizetőképességgel rendelkezik. A Szolgáltatás továbbá az előrejelzett számlák oszlop alatt olyan költségeket rögzít, melyek a korábban feltöltött adatok alapján rendszeresen, nagy gyakorisággal felmerülnek (pl. bérleti díj, telefonköltség stb). Ez utóbbi nem azt jelenti, hogy ezek a költségek ténylegesen fel is merültek, így a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az előrejelzett költségket módosítsa illetve ttörölje. A funkció összesíti az adott időszak nyitó és záróegyenlegét, az időszakra vonatkozó összes bevételt és kiadást, ezáltal egy átfogó képet nyújtva a likviditásról. Az ACID szó alatt szereplő százalékos érték egy nem teljesen pontos, de cserébe gyors képet mutat a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Amennyiben az érték 100 fölött vn, úgy a Felhasználónak nem kell aggódia, azonban ha az érték 100 alatti, úgy a Felhasználó likviditási gondokkal nézhet szembe.  

 

A funkció két további alfunkciót is magában rejt. Az egyik, hogy a fizetendő számlákat felsoroló oszlopban található cella egy linkre mutat, melyre kattintva a Felhasználó az adott hétre esedékes számláinak fizetési határidejét tudja megváltoztatni, azaz más időpontra tervezheti az adott szállító kifizetését amellyel befolyásolhatja a vállalkozásának likviditási adatait.

 

Figyelem: a fizetési határidő megváltoztatása nem vonja maga után a Felhasználó fizetési kötelezettségének módosítását, a számla a módosítástól függetlenül a számlán szereplő határidőig fizetendő. A funkció használatával a Felhasználó csupán saját maga részére tudja átütemezni a fizetések esedékességét és az ezzel járó minden kockázat is a Felhasználót terheli.

 

 A másik funkció egy adatelemző funkció, amely a korábban megadott adatokat elemezve, az “előrejelzett számlák” oszlopban jeleníti meg azoknak a kiadásoknak az összegét, amelyek valószínűleg az adott időszakban ismételten felmerülnek (pl. bérleti díj, telefonköltség stb). Ez utóbbi nem azt jelenti, hogy ezek a költségek ténylegesen fel is merültek, így amennyiben az előrejelzés pontatlan vagy olyan adatot tartalmaz, amely az előrejelzéssel ellentétben mégsem merül fel újra, úgy a Felhasználó a cellában található linkre kattntva módosíthatja illetve törölheti az egyes tételeket.

 

4.8. Szállítók értesítése utalási csomag összeállításáról

 

A Felhasználó ha összeállított egy utalási csomagot, ennek megtörténtéről értesítheti is partnerét. Az utalási csomag összeállítása után az “Értesítés küldése a partnereknek az utalási csomag elkészültéről” szöveg előtt található jelölőnégyzet kipipálásval a Felhasznákó beírhatja az adott utalási csomagban szereplő partner(ek) e-mail címét, majd a “Létrehozás és sértsítés” gombra kattintással tájékoztathatja őt a teljesítésről. Ebben az esetben a Szolgáltatás a partner megadott e-mail címére egy üzenet küld, ami tartalmazza a számla fizetésének a Szolgáltatásban rögzített (tehát nem a tényleges) teljesítés időpontját, a fizetés összegét, valamint a kifizetett számla sorszámát, továbbá a partner irányába fennálló tartozást (ha például az adott partner által kiállított több számla közül nem az összeset fizettük meg) illetve a partnertől utoljára beérkezett számla számát.   

 

4.9. Hozzáférési jogosultságok kiosztása

 

A Felhasználó a Szolgáltatásban regisztrált egyes vállalkozásokhoz kapcsolódóan meghívhat harmadik személyeket a Szolgáltatásba, illetve részükre különféle jogosultságokat adhat.  Felhasználó a kijelző jobb felső sarkában a vállalkozás nevére, majd a név mellett szereplő beállítás ikonra kattintva, a tagok menüpont alatt az “Új tag hozzáadása” gomb kiválasztásával tud hozzáférési jogosultságot kiosztani.

 

A Felhasználónak meg kell adnia a hozzáférésre jogosult e-mail címét, valamint kiválasztani a jogosultsági szintet, illetve amennyiben az adott jogosultsági szintnél lehetséges az egyes nem megjelenítendő költségtípusokat valamint a bérköltségek és a likvidtás elrejtését lehetséges kiválasztani.

 

A Felhasználó négy (4) likviditási szint közül választhat:

 • Admin

 • mindent megtehet amit a Szolgáltatásba regisztrált Felhasználó

 • Könyvelő

 • szinte mindent megtehet, de az előfizetést, cégadatokat nem tudja megváltoztatni,

 • nem rejthetők el előle egyes költség-/számlatípusok

 • Megtekintő

 • nem tud az adatokkal semmit sem csinálni, csak nézni őket

 • Számlákat és az excel exportot le tudja tölteni

 • kizárható előle egyes költség-/számlatípus megtekintésének lehetősége

 • Szerkesztő

 • szinte mindent megtehet, de az előfizetést, cégadatokat nem tudja megváltoztatni,

 • kizárható előle egyes költség-/számlatípus megtekintésének lehetősége

 

A Megtekintő és Szerkesztő jogosultságoknál, az elrejtett költség-/számlatípusok a meghívást követően utólag is módosíthatóak.

 

A meghívott a meghívásról e-mailben értesül. Az értesítést követően a meghívottnak regisztrálnia kell Szolgáltatásba, melyet követően láthatja azt/azokat a vállalkozás(oka)t, melyekhez kapcsolódóan valamilyen hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

 

A meghívott személyekért valamint a velük kapcsoltosan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

4.10. Összekötés Számlázz.hu / Billingo fiókkal

 

Amennyiben a Felhasználó a bevételeinek számlázásához Számlázz.hu vagy Billingo számlázóprogramot használ, úgy a kijelző jobb felső sarkában a vállalkozás nevére, majd a név mellett szereplő beállítás ikonra kattintva, az integrációk menüpont alatt az általa használt számlázóprogramot összekötheti a Szolgáltatással.

4.10.1. Számlázz.hu fiók összekötés

 

A Számlázz.hu logó mellett találató “Összekötöm” gombra kattintást követően a Szolgáltatás egy egyedi kódot generál. Ezt követően a Felhasználó a Számlázz.hu fiókojába történő bejelentkezés, majd a Beállítások / Fiók beállításai / Könyvelői adatkapcsolat menüpontot, majd a Fogadó rendszerek közül a QUICK-et kiválasztva, az automatikusan generált kódot bemásolva illetve az addatküldés kezdő időpontját kötheti össze a két rendszer működését.

 

Az összekötés után a Szolgáltatáss két további funkcióval bővül:

 • a Felhasználó által a Számlázz.hu fiókjában kiállított számlák automatikusan megjelennek a bevételek között;

 • a Felhasználónak  Számlázz.hu rendszerét használó partnerei által kiállított számlák automatikusan megjelennek a bejövő számlák között

 

Amennyiben a bejövő számlák a fenti módon felismerésre kerülnek, azonban egyúttal a Dedikált Címre is elküldésre vagy feltöltéssel illetve manuálisan rögíztésre kerülnek, úgy az ez által okozott duplikáció kizárólag a Felhasználó által, manuálisan szűrhetők ki és törölhetők.

 

4.10.2. Billingo fiók összekötés

 

A Felhasználó a Billingo fiókjába belépve majd a bal oldali menüsávban az API menüpontot kiválasztva a lap alján található “új kulcs” gombra kattintással generálhat az összekötéshez szükséges kulcsokat. A titkos (privát) kulcs a pajzs ikonra klikkelve található meg. Ezután a Szolgáltatásban a Billingo logó mellett találató “Összekötöm” gombra kattintást követően a kulcs nyilvános és privát része bemásolható és a “Mentés” gombra kattintással meg is valósul az összekötés.

 

Az összekötés után a Szolgáltatáss az alábbi funkcióval bővül:

 • a Felhasználó által a Billingo fiókjában kiállított számlák automatikusan megjelennek a bevételek között;

 

Amennyiben a bejövő számlák a fenti módon felismerésre krülnek, azonban egyúttal a Dedikált Címre is elküldésre vagy feltöltéssel illetve manuálisan rögíztésre kerülnek, úgy az ez által okozott duplikáció kizárólag a Felhasználó által, manuálisan szűrhetők ki és törölhetők.

 

4.11. Chat asszisztens

 

A rendszerben egy chat asszisztens (chat-bot) került elhelyezésre, hogy amennyiben a Felhasználónak bármilyen a Szolgáltatással kapcsolatos kérdése merül fel, arra választ kaphasson vagy a Szolgás működésével kapcsolatos észrevételeit - a Szolgáltatás általunk történő fejlesztése érdekében - jelezhesse. A Felhasználónak első lépésként meg kell adnia e-mail címét, amelyre a feltett kérdésére adott esetben választ szeretne kapni. A chat asszisztens csak előre meghatározott kérdésekre tud választ adni, illetve a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy saját maga által megfogalmazott kérdést küldjön részünkre. Amennyiben a Felhasználó olyan kérdést fogalmaz meg, melyre nincs a chat asszisztens részéről előre meghatározott válasz vagy szabad szavas kérdést fogalmaz meg, úgy arra igyekszünk minél hamarabb, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üzenet útján válaszolni. Amennyiben a Felhasználó a kérdésére telefonon kérne választ a Szolgáltatótól, úgy lehetősége van a chat asszisztensen keresztül telefonszámának megadására is, mely esetben a Szolgáltató egy munkatársa a lehető legrövidebb határidőn, de legfeljebb 48 órán belül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

5. Díjszabás és fizetési feltételek

 

Ahogy arra már fentebb hivatkoztunk, a Szolgáltatás használatáért a Felhasználó bizonyos esetekben díj fizetésére köteles.

 

A Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jelenleg három különböző előfizetés típus érhető el, melyhez különböző, alább részletezett jogosultságok társulnak:

 

 • ingyenes csomag

 • kisvállalati csomag

 

5.1. Ingyenes csomag

 

Az egyéni vállalkozói csomagot ahogy azt a név is mutatja, a Felhasználó díj fizetése nélkül, azaz ingyenesen veheti igénybe. A csomaggal a Felhasználó a Szolgáltatás alábbi funkcióinak igénybevételére jogosult:  

 • Költségkategóriák kezelése;

 • Idősoros dashboard a költségekkel;

 • Számlakeresési funkciók;

 • Korlátlan kiadásrögzítés számlakép nélkül;

 • Szállítói tartozások és havi költségbontás;

 • Likviditás tervező;

 • számlázz.hu / Billingo fiók összekötés

 • Utalási csomagok kezelése;

 • Ajándék számlakép feltöltési lehetőség összesen 30 számláig és adatrögzítési asszisztens (autoscan).

 • Biztonságos, korlátlan tárhely a számláknak 

A Felhasználó a fenti limiten túlmenően költségeit és költségszámláit manuális úton rögzítheti a rendszerben.

5.2 Kisvállalati csomag és autoscan+ csomag

A csomagot a Felhasználó 2325,- Ft + Áfa/ hó havidíj(tól) fizetése ellenében veheti igénybe (éves csomagok) (havi előfizetés esetén a díj 2.790 Ft +Áfa/hó). A Felhasználó a Szolgáltatás funkcióit fenti 5.1. pontban rögzítetteken túlmenően, illetve az alábbiak szerinti eltéréssel veheti igénybe:

 • Az ingyenes csomag összes funkciója

 • Számlakép feltöltési lehetőség havi 100 számláig és adatrögzítési asszisztens; 

 • Könyvelési csomag letöltési lehetőség, adatexport.

A Felhasználó a fenti limiten túlmenően költségeit és költségszámláit manuális úton rögzítheti a rendszerben.

100/hó feletti autoscan esetén minden setben egyedi árakat adunk, ezért az érkeztető oldalaon lévő árak csak indikációk. 

5.3. Fizetési feltételek

 

A fizetés – külön megállapodás hiányában, tehát alapesetben – rendszerint bankkártyával történik, fizetési szolgáltatónk, a BrainTree https://www.braintreepayments.com/ rendszerén keresztül. Fontos, hogy rendszerünk a fizetéssel kapcsolatban – a Felhasználó nevén és a fizetésre használt bankkártya számának utolsó négy számjegyén kívül – semmilyen adatot nem tárol és őriz, annak minden folyamatát a BrainTree végzi és erre minden esetben a fizetési szolgáltató szerződési feltételeiben leírtak az irányadóak, oldalunkon kizárólag a BrainTree által elhelyezett kártyaadat beviteli eszköz részére biztosít megjelenítést, így a Felhasználó a jelen szerződés elfogadásával a BrainTree felhasználási feltételeit is elfogadja.

 

A Szolgáltatás után fizetendő díj egy automatikusan megújuló, éves díj. A díj összegével az előfizetés évfordulóján automatikusan megterhelésre kerül a rendszeren belül megadott bankkártya, valamint sikeres terhelés esetén a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos számla kiállításra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlázás és megterhelés időpontja eltérhet, például abban az esetben, amennyiben a Felhasználó bankkártyáján nincs elegendő fedezet azon a napon, amikor a díj megfizetése esedékessé válna, vagy amennyiben az előfizetés napja az adott hónapban nem található meg, illetve, ha a Felhasználó bankkártyájának érvényességi ideje lejárt. Abban az esetben amennyiben a fizetés napja az adott hónapban nem található meg, akkor a tényleges levonásra az azt követő naptári napon kerül sor, amely az adott hónapban nem szereplő napot követi. Amennyiben a Felhasználó bankkártyájának megterhelése 3 egymást követő munkanapon sikertelennek bizonyul, úgy azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja használni és a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját a harmadik sikertelen terhelési kísérletet követő 3 munkanapon belül törli.

 

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó nem kívánja előfizetését meghosszabbítani, úgy kérjük, hogy a díj fizetésének esedékességét megelőző 14 napig regisztrációját törölni szíveskedjen, mert amennyiben nem, vagy csak ezen időpontot követően teszi meg, úgy a következő időszakra vonatkozó díjat beterheljük függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást a Felhasználó a továbbiakban igénybe kívánja venni vagy nem, amely összeget visszatéríteni nem áll módunkban.

 

Amennyiben a díj megfizetése azon okból nem lehetséges, mert az előfizetés során megadott bankkártya érvényességi ideje lejárt, azon nem volt elég fedezet és a Felhasználó nem változtatta meg a fizetési adatait az első próbálkozást követő 3 munkanapon belül akkor előfizetése automatikusan megszüntetésre kerül a sikertelenségről küldött e-mail üzenet megküldését követő 4. munkanapon.

 

Felhívjuk a Felhasználó szíves figyelmét, hogy a bankszámlakivonon nem feltétlen a Szolgáltató, hanem a BrainTree vagy Paypal fog szerepelni, mint értékesítő, tekintettel arra, hogy a díjfizetéshez kapcsolódó pénzügyi fizetési megoldást a nevezett társaság szolgáltatja részünkre. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás igénybevételével és a jelen feltételek elfogadásával egyidőben a BrainTree vonatkozó Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseit is elfogadja, amelyet az alábbi internetes oldalon talál: https://www.braintreepayments.com/en-hu/legal

6.  A számlaadatok felismerése (OCR)

 

A Felhasználó által feltöltött vagy a Dedikált Címre érkező számlákban található szállítói adatok felismeréséhez illetve kinyeréséhez a Szolgáltató a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) Cloud Vision elnevézésű alkalmazásprogramorázási interfészének (application programming interface, röviden: API) szövegfelismerő (OCR, Optical Character Recognition) funkcióját (a továbbiakban: “Cloud Vision”) valamint a Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 1. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-305302, adószám: 26163190-2-43, e-mail: info@cegjelzo.hu, telefonszám: +36 30 624 4530, a továbbiakban: “Cégjelző”) API-t használja.

 

Lássuk ez hogyan néz ki a gyakorlatban!

A Dedikált Címre érkező vagy a Felhasználó által feltöltött számla képét megküldi a Cloud Vision részére, aki a számlát illetve az azon szereplő karaktereket elemeire bontja és értelmezi, majd azt visszaküldi a Szolgáltatónak. A Cloud Vision saját általános szerződési feltételei alapján ezeket az adatokat nem tárolja és nem struktúrálja, tehát mentés nélkül visszaküldi a szolgáltató részére. 

A szolgáltató a visszakapott karakterekből saját gépi tanulási mechanizmusa segítségével számlaadatokat generál. A számladatok közül azon adatot mely legvalószínűbben a beküldött számla szállítójának adószáma egy másik API csatornán keresztül továbbítja a Cégjelző részére, a Cégjelző egy az adószámra jellemző partner névvel és cím adattal tér vissza a Szolgáltató részére, aki az adatok a felismert számlához kapcsolódóan automatikusan kitölti. 

A Cégjelző API nem csak a feltöltött számlákból nyert adatok alapján történik, hanem kézi adatbevitel esetén is így mint a Felhasználó elkezdi begépelni a regisztrálni kívánt vagy partner vállalkozás nevét vagy adószámát a Szolgáltatás az API-n keresztül azonnal összeköttetésbe lép a Cégjelző adatbázisával és a begépelt adatok alapján elkezdi listázni a rögzíteni kívánt vállalkozást. Ha a Felhasználó a regisztrálni kívánt vagy a partner vállalkozás nevét viszi fel, úgy a vállalkozás adószáma, ha pedig a vállalkozás adószámát gépeli be, úgy az elnevezése kerül autmatikusan kitöltésre.

 

A fenti megoldás két célt szolgál, egyrészről gyorsítja a felismerési folyamatot és megakadályozza, hogy a Szolgáltató algoritmusa téves adatot értelmezzen szállítói adatként, másrészről kiszűri a számla esetleges hibáit is (pl. hibásan feltüntetett adószám) illetve  manuális adatrögzítésből eredő esetleges hibákat.

 

A Cloud vision működésével kapcsolatosan további információ a https://cloud.google.com/vision/docs/ocr weboldalon érhető el.

 

A Cégjelzővel kapcsolatos további információért keresse a https://cegjelzo.com weboldalt.

 

Az API-k működésével kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket az Adatvédelmi Tájékoztató rendezi.

 

7. A Szolgáltatás módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése

 

A Szolgáltatást a Felhasználó érdekében folyamatosan javítjuk és fejlesztjük, bármikor újabb funkciókkal bővíthetjük, ugyanakkor azokat bármikor korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy akár meg is szüntethetjük. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás használatával felhagy, sajnálni fogjuk távozását. Ebben az esetben a profiladatokban kérjük törölje a céget, majd saját fiókját is. 

8. A Szolgáltatás elérhetősége és hozzáférhetősége

 

Annak ellenére, hogy célunk, hogy a Szolgáltatáshoz a Felhasználó mindig hozzáférjen, ezt nem tudjuk garantálni. A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor nem tudja elérni a fiókját és nem tudja a Szolgáltatást használni. Az ilyen esetről igyekszünk a Felhasználót időben tájékoztatni, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállalunk felelősséget, akkor sem, ha a Felhasználónak ebből kára keletkezett.

 

Nem vállalunk felelősséget és nem szavatoljuk azt sem, hogy a Szolgáltatás a Felhasználó igényeinek megfelel, annak biztosítása folyamatos vagy, hogy hibáktól mentes azzal együtt, hogy ezen feltételek biztosításáért minden tőlünk telhetőt megteszünk.

 

Felhívjuk a Felhasználó szíves figyelmét, hogy az egyes oldalakon esetlegesen közzétett javaslatok, vagy az automatikusan generált jelentésekben szereplő megállapítások, következtések vonatkozásában azok helytállósága tekintetében kizárjuk felelősségünket, az így megfogalmazottak semmi esetben sem minősülnek társaságunk véleményének, azok nem valósítanak meg sem jogi-, sem adótanácsadást.

 

9. Feltételek megszegése és a fiók törlése 

 

A Felhasználó elfogadja és hozzájárul, hogy cégünk a Felhasználó előzetes értesítése és indoklás nélkül megszüntesse vagy a Felhasználó által hozzá nem férhetővé tegye a fiókját, illetve, hogy a Felhasználó által feltöltött adatokat véglegesen törölje.

 

Megszüntethetjük a Felhasználó fiókját amennyiben például a felhasználási feltételeink megsértését észleljük, vagy azt, hogy azt a feltételeinkkel ellentétesen, jogszabályokba ütköző módon vagy célból használja.

 

Fontos, hogy a Szolgáltatás minőségének javítása céljából a Felhasználó fiókjának törlését követően is megőrizhetünk bizonyos adatokat olyan módon, hogy azok sem általunk sem harmadik személyek által nem lehetnek visszavezethetőek a Felhasználóra vagy arra a cégre, amely nevében a Felhasználó regisztrált.

 

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja bármely okból megszűnik, nem áll módunkban az adott időszakra vonatkozó díjból visszatérítést biztosítani. 

 

10. A szellemi tulajdon

 

A R!PORT, a R!PORT applikáció, az autokata, illetve R!PORT QUICK valamint ezen szolgáltatások grafikai megjelenése, felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a RIPORT APPLICATIONS Kft. szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

 

Hozzájárulunk, hogy a Felhasználó, mint a Szolgáltatás használója annak használatával kapcsolatban használja R!PORT QUICK elnevezést, a R!PORT QUICK logóját – azok eredeti formájában és módosítása nélkül – és megjelenését a Szolgáltatás igénybevétele során készített üzleti- , menedzsment jelentéseken, vagy pénzügyi átvilágítások során.

A Szolgáltatás használata során, a Felhasználó által feltöltött adatokból, a Felhasználó közreműködésével készített jelentések, összefüggések a Felhasználó szellemi tulajdonát képezik és a Felhasználó szellemi tulajdonában maradnak a fiókjának megszüntetését követően is.

 

11. Titoktartás 

 

Számunkra fontos a Felhasználó Szolgáltatásba vetett bizalma. Szavatoljuk, hogy a Felhasználó erre irányuló és kifejezett kérése hiányában semmilyen Felhasználóhoz, vagy a Felhasználó által regisztrált céghez köthető gazdasági adatot nem adunk ki harmadik személynek, illetve, hogy az ilyen adatok mások általi megismerhetőségét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akadályozni fogjuk.

 

12. Feltételeink módosítása 

 

Jelen feltételeinket a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból kiegészíthetjük vagy módosíthatjuk. A Felhasználót Minden ilyen módosításról a https://www.riport.app weboldalon tájékoztatjuk. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően is használja a Szolgáltatást, azt a módosítások elfogadásaként értelmezzük. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

 

13. Adatkezelési irányelveink 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveinket külön, az itt elérhető oldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza.

 

14. Kapcsolat 

 

Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználónak bármilyen kérdése van, vagy csak kapcsolatba szeretne velünk lépni, akkor az alábbi elérhetőségeken megteheti: 

 

 • A Szolgáltatás nyújtója a R!PORT Applications Kft.

 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet

 • Cégjegyzékszáma: 01-09-982509

 • Adószáma: 23878149-2-41,

 • Képviselő neve: Kristó Zoltán István

 • E-mail: info@riport.co.hu

 • Telefonszám: +36 1 445 1 445

 

 Köszönjük, hogy elolvasta!

További kérdéseid lennének?

Írj ránk, felhívunk és elmondunk mindent, amire kiváncsi vagy.